Conformitate

De-a lungul celor 60 de ani de existență în peste 20 de țări din Europa, în China și în America de Sud, Porsche Holding și-a câștigat o reputație deosebită. Responsabilitatea organizațională și pretenții etice înalte au contribuit la ceea ce este Porsche Holding astăzi: cel mai de succes distribuitor de automobile din Europa.
În calitate de companie internațională, conformitatea înseamnă pentru Porsche Holding că angajații respectă nu numai legile existente, ci și un cod moral foarte vast. Aceste principii sunt cuprinse într-un Cod de Conduită și sunt valabile pe toate nivelurile Concernului și în toate țările în care Porsche Holding este reprezentat, adică și în cadrul companiilor ce fac parte din Porsche Finance Group România: Porsche Leasing România IFN SA, Porsche Bank România SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala România , Porsche Broker de Asigurare SRL.
Cod de conduită al Porsche Finance Group România

Principiile noastre

Porsche Holding se angajează să respecte toate legile și regulamentele interne și să acționeze ca un partener de afaceri și membru responsabil al societății noastre. Aceasta include, desigur, angajamentul nostru ferm de a ne corecta principiile și politicile.

Ce înseamnă Conformitatea?

Conformitatea înseamnă respectarea tuturor legilor, regulamentelor și normelor interne aplicabile. Conformitatea definește cadrul legal și are ca scop prevenirea încălcărilor înainte ca acestea să aibă loc.

La ce se referă Integritatea?
Integritatea înseamnă să faci ceea ce este corect pe baza propriei convingeri - acționând responsabil față de societate, față de partenerii de afaceri și ca membru al societății noastre. De aceea integritatea și conduita conformă nu sunt doar aspecte la care societatea noastră aspiră - mai degrabă considerăm integritatea și conformitatea ca fiind componente esențiale ale culturii noastre organizaționale.
https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/principles

Sistemul de sesizări

Respectarea reglementărilor legale și a normelor interne sunt prioritare pentru Porsche Finance Group România. Doar respectând regulile și standardele putem evita daunele asupra companiei, angajaților și partenerilor noștri de afaceri. Prin urmare, abaterile trebuie recunoscute rapid, procesate și remediate imediat.
Acest lucru necesită vigilență din partea tuturor, precum și dorința de a atrage atenția asupra eventualelor încălcări grave ale reglementărilor, având dovezi concrete în acest sens. De asemenea, apreciem informații de acest fel din partea partenerilor de afaceri, a clienților și a altor terțe părți.
Sistemul de sesizări garantează cea mai mare protecție posibilă pentru denunțători și persoanele implicate. O investigație este inițiată doar după o examinare foarte atentă a faptelor și a dovezilor concrete ale unei încălcări normative. Se vor păstra confidentialitatea și secretul pe tot parcursul procesului de investigație. Informațiile vor fi revizuite corect, prompt și sensibil.
Datele complete de contact pot fi consultate aici:
https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/whistle-blower-system